Free cookie consent management tool by TermsFeed Ajánlatkérési feltételekről szóló tájékoztatás

Ajánlatkérési feltételekről szóló tájékoztatás

A jelen Ajánlatkérési Feltételekről szóló Tájékoztatás – a továbbiakban: Tájékoztatás - célja, hogy az Ellipse Online Marketing és Informatikai Bt. (Cégjegyzékszám: 01-06-211769, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 74-76. VI. emelet 4., adószám: 28330341-2-41) – a továbbiakban: Ellipse Bt. - által üzemeltetett www.epiac.hu elnevezésű weboldalt, valamint a hivatkozott weboldalhoz kapcsolódó további weboldalakat - a továbbiakban: ePiac.hu hálózat - és az azokon keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiben „Ajánlatkérő” definícióval megjelölt személyek - a továbbiakban: Ajánlatkérő - megfelelő tájékoztatást kapjanak arról, hogy ajánlatkérésük mely feltételek megvalósulása esetén tekinthető érvényesnek.

Ezek a feltételek a következők:

  • Az Ajánlatkérő ajánlatkérésében szerepelnie kell az Ajánlatkérő teljes nevének (családi és utónév, vagy cégnév).
  • Az Ajánlatkérő ajánlatkérésében szerepelnie kell az Ajánlatkérő telefonszámának.
  • Az Ajánlatkérőnek az ajánlatkérésében nyilatkoznia kell egyrészt arról, hogy az általa megadott adatok valósak, másrészt arról, hogy ténylegesen ajánlatot kér az ajánlatkérésének tárgyaként megjelölt tevékenység elvégzésére, vagy szolgáltatás nyújtására, ekként az ajánlatkérése valódi és az nem az ePiac.hu hálózat tesztelését, vagy az ajánlatkérés tárgyaként megjelölt tevékenységet végzők, illetve szolgáltatást nyújtók, mint konkurencia árainak megállapítására irányul.

Az Ellipse Bt. tájékoztatja továbbá az Ajánlatkérőket a következőkről:

  • Az Ellipse Bt. nem vállal felelősséget azért, és nem szavatolja azt, hogy az Ajánlatkérő ajánlatkérésének tárgyaként megjelölt tevékenység elvégzésére, vagy szolgáltatás nyújtására, ténylegesen kap-e ajánlatot.

  • Az Ellipse Bt. nem vállal felelősséget azért, és nem szavatolja azt, hogy az Ajánlatkérő ajánlatkérésének tárgyaként megjelölt tevékenységet, vagy szolgáltatást az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiben „Vállalkozás” definícióval megjelölt személy, az Ajánlatkérő ajánlatkérésére megadott ajánlatában foglaltak szerint, továbbá a hatályos jogszabályoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesíti-e.

  • Az Ellipse Bt. nem vállal felelősséget azért, és nem szavatolja azt, hogy az Ajánlatkérő ajánlatkérésének tárgyaként megjelölt tevékenység elvégzésére, vagy szolgáltatás nyújtására ajánlatot tevő Vállalkozás regisztrált adatai valósak-e.

  • Az Ellipse Bt. nem vállal felelősséget azért, és nem szavatolja azt, hogy az Ajánlatkérő ajánlatkérésének tárgyaként megjelölt tevékenység elvégzésére, vagy szolgáltatás nyújtására ajánlatot tevő Vállalkozás, az ajánlatkérés tárgyaként megjelölt tevékenység elvégzése, illetve szolgáltatás nyújtása tekintetében megfelelő szakértelemmel rendelkezik-e.